zaterdag 2 juni

Zaterdag 2 juni start de vlooiemarkt als de opening van de 50e sportweek van Vierpolders.

Op zaterdag 2 juni wordt Vierpolders a lokatie .

er zijn regels vanuit de gemeente opgesteld  , er geld een parkeerverbod op diverse plaatsen in Vierpolders , u moet de aanwijzingen van de verkeerscontroleurs opvolgen om te parkeren.

Ook zal er worden gehandhaafd op vierpolders en bekeuringen uit worden gedeeld.

iedereen die naar vierpolders komt marktkraamhouders lees u papier goed bij welke ingang u zich moet melden , dit zorgt voor een snelle afhandeling voor u plaats.

de markt begint om 8 uur en alle auto's moeten dan ook van de markt zijn.

wij hopen dat op deze dag mooi weer is beetje bewolkt  dat doet de markt goed.

alle vrijwilligers die hun inzet deze week weer samen met het bestuur heeft laten zien veel succes . 

de gemeente met plaatsen van hun verkeersmaatregel borden bedankt.

er zullen deze dag weer diverse activiteiten zijn en ook kramen waar u wat kan eten en drinken.

Zaterdag 2 juni wordt weer de mooiste dag 2018 van vierpolders 

de start van sportweek 2018 50e jaar.

 

primeur van burgemeester rensen voor sportweek 2018

Geacht bestuur van de sportweek en alle vrijwilligers, hierbij ziet u een live blog van burgemeester Rensen die morgen op de gemeentelijke website komt te staan.

Wij als dorpsraad Vierpolders mogen hem hier al plaatsen.

Hierbij de blog van de burgemeester.

 

 Wild Vierpolders sport  

 

 

 

Je kunt het niet missen! Als je richting Vierpolders rijdt zie je het staan: Samen 50 jaar Sportweek Vierpolders. Je rijdt er in een zoef langs. Maar als je het even tot je door laat dringen, dan groeit het ontzag. Vijftig jaar achter elkaar een sportweek organiseren, hoe krijgen ze het voor elkaar?

 

 

 

Het is inderdaad een dijk van een prestatie, wat dit - toch niet zo heel groot - dorp al een halve eeuw lang voor elkaar heeft gekregen. Al vijftig jaar wordt er in de maand juni een hele reeks van sportieve activiteiten georganiseerd, waar een groot deel van de dorpsbewoners aan mee doet.

 

 

 

In het prachtige herinneringsboek van Frans Lugtenburg staat hoe het ooit eind jaren zestig  is begonnen. Met een paar dorpsbewoners die een idee hadden om een nieuw sport evenement te organiseren, waar iedereen aan mee kon doen, ook mensen die geen lid waren van een van de sportverenigingen. In het eerste jaar ging het nog maar om een paar activiteiten, gedurende enkele dagen. Maar het groeide al snel uit tot meer dan een week vol met sportieve uitdagingen. Jong en oud kunnen er aan meedoen. En je hoeft zeker niet door en door getraind te zijn om iets van je gading te kunnen vinden. Het aanbod is zeer divers. En het aantal deelnemers is daarom ook enorm groot. Wie niet kan deelnemen aan een sportieve uitdaging, helpt wel mee aan de organisatie of treedt op als scheidsrechter. En zo verbroedert de Sportweek al vijftig jaar lang de inwoners van Vierpolders.

 

 

 

Uiteraard vindt er in de Sportweek ieder jaar een prachtig dorpsfeest plaats. Om het geld voor de Sportweek bij elkaar te krijgen, wordt er ieder jaar ook een enorme vlooienmarkt  georganiseerd.

 

Ik heb wel eens horen zeggen dat het de grootste snuffelmarkt van heel Voorne-Putten is, zo veel  exploitanten huren er een kraam. Deze markt trekt enorm veel bezoekers aan, waarvoor heel wat parkeer- en verkeersmaatregelen genomen moeten worden. Maar ieder jaar loopt de organisatie gesmeerd, dankzij een sportweekbestuur dat na zoveel jaar alle puntjes volledig op orde heeft.  

 

 

 

Waarin een klein dorp groot kan zijn! Dat gevoel bekruipt mij ieder jaar weer als ik de aankondigingen van de Sportweek zie verschijnen. Deze vijftigste editie is een mijlpaal, voor de organisatie en voor het dorp als geheel. Een geweldige prestatie, waar iedereen in het dorp heel erg trots op mag zijn!

 

 

 

Twee generaties Vierpolderaars hebben van de sportweek een succes gemaakt. Ik hoop dat ook de volgende generaties er van kunnen blijven genieten en zich ook weer inzetten voor de organisatie. Namens het gemeentebestuur feliciteer ik de stichting Sportweek Vierpolders van harte met dit mooie jubileum. Het wordt vast een hele speciale editie. Ik vind het enorm jammer dat ik vanwege een weekje vakantie niet bij de opening aanwezig kan zijn. Bij de 51ste editie hoop ik er bij te zijn.

 

 Cool

 

Gregor Rensen,

 

Burgemeester

 

 

Sportweek 2018 50 jarig lustrum

 

Deze week een geschenk van de sportweek het boekje met het programma en een mooie badhanddoek. 

 

Ieder jaar in de 23e week staat heel Vierpolders in het teken van de Sportweek.

 

Wat in 1969 is begonnen als een weekend met allerlei sportieve en gezellige activiteiten, georganiseerd door een aantal enthousiaste mensen van de voetbal- en de gymnastiekvereniging, is in al die jaren uitgegroeid tot een Sportweek die zijn weerga niet kent! Op de schouders van het huidige bestuur ligt de zware verantwoordelijkheid om de reputatie hoog te houden van een evenement, dat in 1972 al bekend stond als een groots streekgebeuren.

In mei 1977 was de sportweek al zo gegroeid dat het toenmalige ‘bestuur’ het nodig vond bij de notaris officieel de “Stichting Sportweek Vierpolders” op te richten.

 

Zo werden de afgelopen jaren gedurende 10 dagen meer dan 40 activiteiten georganiseerd, waarvoor de Sportweek kon rekenen op evenveel enthousiaste organisatoren, die gelukkig op hun beurt meestal ook weer trouwe vrijwilligers tot hulp hadden.

Iedere herfst komt het bestuur al bij elkaar om de eerste grote lijnen uit te zetten voor de Sportweek in het komende jaar. Als het nieuwe jaar nog maar net begonnen is, wordt de eerste organisatoren-vergadering gehouden om vast te stellen op welke organisatoren het bestuur dat jaar weer kan rekenen en hoe het programma er dit jaar uit gaat zien.

Bijna elk jaar melden zich wel één of meer mensen aan met een activiteit die nog niet op het programma stond en soms valt er een onderdeel uit. Toch moet er vaak worden gegoocheld met de beschikbare tijd en ruimte om voor iedere activiteit een goede plaats en tijd te vinden.

Voor alle bewoners wordt wel iets georganiseerd waaraan men mee kan doen. Er is voor elk wat wils; kinderen, ouderen en alles daartussenin. Niet alleen de bekende fysieke sporten, maar ook denksporten en spelletjes komen aan bod. Er zijn en worden ook creatieve variaties daarop bedacht, vaak tot grote hilariteit van de deelnemers en van het publiek.

Alle deelnemers krijgen altijd een vaantje en voor de echte winnaars van sommige wedstrijden zijn er bekers en medailles te winnen. Sommigen streven ernaar zoveel mogelijk vaantjes te verdienen.

Het aantal deelnemers en organisatoren per straat wordt sinds 2010 bijgehouden en als de sportweek afgelopen is vindt de feestelijke uitreiking plaats van het felbegeerde straatnaambord “Sportiefste straat van Vierpolders”. Dit bord is door de Gemeente Brielle beschikbaar gesteld en siert de straat tot de volgende sportweek.

 

Vanaf het begin is het streven van de Sportweek om iedere activiteit kostendekkend te organiseren. Van de deelnemers wordt een inschrijfgeld gevraagd en hiermee worden de eventuele benodigdheden betaald. Omdat dat niet in alle gevallen te realiseren is worden sponsors gezocht en gelukkig meestal gevonden.

 

Op de grote vlooienmarkt (+ 200 kramen) staan ook kramen van het sportweekbestuur met groenten, fruit en planten, die door Vierpolderse tuinders beschikbaar worden gesteld. Met de opbrengst wordt op de laatste avond een dorpsfeest georganiseerd, meestal met een feestmaaltijd en muziek voor een klinkende afsluiting van een sportieve feestweek. De organisatie van deze avond is een mooi voorbeeld van een activiteit die niet kostendekkend is!

 

 

Een paar weken vóór de sportweek, wordt bij alle dorpsbewoners huis aan huis het programmaboekje bezorgd en de eerste afspraken kunnen dan al gemaakt worden. In het boekje heeft iedere organisator zijn activiteit omschreven en worden alle bijzonderheden vermeld, zoals tijd, plaats, leeftijd van de deelnemers, aantal deelnemers of teams, de kosten per deelnemer of team en waar en wanneer ingeschreven kan worden. Gelukkig vindt het bestuur steeds genoeg adverteerders voor in het programmaboekje, zodat ook dit onderdeel grotendeels kostendekkend gemaakt kan worden.

Langs de wegen naar het dorp staan grote borden waarop de Sportweek wordt aangekondigd, zodat niemand kan vergeten dat het weer Sportweektijd is. Een groot deel van het dorp is met vlaggetjes  versierd. Ook hebben veel dorpsbewoners de dorpsvlag feestelijk in top. De verkoop van de Vierpolderse dorpsvlag is ook een activiteit van het Sportweek bestuur. Jarenlang reed op iedere sportweek-dag de (gesponsorde) sportweek-geluidswagen door de dorpskern en de buitengebieden. De dorpsbewoners werden door deze eigentijdse dorpsomroeper eraan herinnerd wat de activiteiten van die dag zijn en worden opgeroepen vooral toch mee te doen. Dat de sportweek met zijn tijd meegaat wordt bewezen door de Social Media, waar in de periode voor de sportweek de benodigde informatie wordt verstrekt. Maar vooral tijdens de sportweek is het leuk om iedere dag naar de vele foto’s te kijken die gemaakt worden en die met elkaar gedeeld worden.  Gegevens en berichten worden ook via email uitgewisseld.

Niet alleen als deelnemer, maar ook  als publiek kan iedereen zijn bijdrage leveren aan één van de vele activiteiten.

 

Sportweek Vierpolders…………………………………………………………………………………………..een uniek gebeuren !

 

ZATERDAG 9 JUNI IS HET DE AFSLUITING VAN EEN GEWELDIGE 50 JARIGE  SPORTWEEK 2018 :

Aanvang eten is al om 18:00 uur kom op tijd voor een plekje .

Tuinderij Vers uit Brielle zal de salade's weer verzorgen op deze feestavond en we eindigen met een verasssingstoetje.

 

Daarna zal het feest losbarsten om 20:00 uur met als klapper op deze avond  de dj on tour 538 . 

Ik spreek even in meervoud  : namens de vierpoldernaren willen we toch zeker iedereen die het altijd maar weer mogelijk maakt om deze sportweek te organiseren het bestuur en alle vrijwilligers en alle bedrijven toch heel erg bedanken voor hun inzet en flexibiliteit , zonder hun was dit in deze 50 jr. niet mogelijk geweest .

elk jaar altijd een hoofdact overal bekend waar iedereen van heinde en ver voor komt de snuffelmarkt die  ook dit jaar weer voor de nodige drukte zal zorgen .

sportweek  2018 is er voor u en voor ons maak er een heel mooi 50 jarig lustrum van.