Dorpsraad.bericht voorzitter.310719

Dorpsraad.Notulen.OV.270619.310719

Dorpsraad.vragen.OV.270619.310719

Dorpsraad.Pres.Bio.Dick.B.310719

Dorpsraad.Vragen.antwoordenL.v.d.Valk.310719

bijeenkomst 27-6-2019

bijeenkomst 27-6-2019

Donderdag avond 27-6-2019 .

de opkomst van de extra bijeenkomst over de te bouwen biomassa centrale leverden de dorpsraad een flinke hoge opkomst op.

u heeft op deze avond kunnen luisteren en kunnen vragen over wat er gaat gebeuren .

de dorpsraad vierpolders wilt u dan ook bedanken dat u zo massaal aanwezig was.

Ik wil bij deze leo de voorzitter echt een hele grote opsteker geven wat was hij top aanwezig en had alles in de hand .

Zo goede voorzitter moet u dankbaar zijn met zo grote inzet voor de dorpsraad , van mijn kant hoop ik van ganse harte dat er mensen zijn die leo in de dorpsraad willen helpen het zijn niet veel uren die u kwijt bent . 

meld u aan bij leo om te zorgen dat de dorpsraad Vierpolders  er is voor u als bewoners en wees daar trots op.

binnekor meer info :

Overleg Dorpsraad 29-5-2019

We hebben gister overleg met de Dorpsraad gehad.

Er is afgesproken dat de Dorpsraad , namens alle bewoners van Vierpolders , een informatie bijeenkomst zal organiseren in het dijckhuis.

Nadere informatie over datum en tijd wordt z.s.m. door de Dorpsraad op de website geplaatst.

 

Vrees voor overlast van geluid en fijnstof !!!!!!!

Vierpolders in verzet tegen plek grote stookfabriek. 

In alle stilte wordt gewerkt aan de komst van een enorme stookfabriek in Vierpolders. De Dorpsraad van Vierpolders gaat de bewoners mobiliseren om in verzet te komen tegen de plek, aan de rand van het dorp. ,,Dit gaat voor overlast zorgen"

De biomassafabriek komt er omdat de aardwarmte-installatie in Vierpolders, waarmee nu kassen van acht tuinders worden verwarmd, moet worden bijgestookt. Dat is noodzakelijk om de nog te bouwen Brielse woonwijk de Oude Goote straks ook met aard-warmte te kunnen verwarmen. Deze wijk met 550 woningen komt tegen Vierpolders aan te liggen.

De fabriek wordt 50 meter lang en 13 meter hoog, en er komt een grote schoorsteen bovenop. Hij staat gepland op een stuk grond aan de Middelweg, vlak bij de kruising met de Tuindersweg. En tegen die plek loopt de Dorpsraad te hoop.

Want de eerste woningen staan volgens zegsman Cees Derksen op zo'n 100 tot 125 meter afstand en de echte woonkern is 200 meter verderop. Dat vindt de Dorpsraad te dichtbij. Ze had het graag voorkomen als ze eerder bij de plannen was betrokken, zegt Derksen. ,,De locatie die de tuinders hebben uitgekozen, is op de stoep van het dorp. 24 Uur per dag, zeven dagen in de week worden grote hoeveelheden snoeihout verstookt. Bij een zuidwestelijke wind, die er vaak staat, betekent dat er geluidsoverlast en fijnstofoverlast zal zijn.''

De locatie die de tuinders hebben uitgekozen, is op de stoep van het dorp

 

Vrachtwagens     :

Daarnaast rijden volgens de tuinders dagelijks vier tot zes grote vrachtwagens langs en door het dorp om nieuw snoeihout te bezorgen. Die zullen eveneens voor lawaai zorgen, aldus Derksen.

Hij benadrukt dat de Dorpsraad de stookfabriek niet wil tegenhouden, hij zou alleen op een plek moeten komen waar bewoners er minder last van hebben; bijvoorbeeld vlakbij de aardwarmte-installatie. ,,We hebben daarover gesproken met de tuinders, maar die zijn niet bereid over een andere locatie te praten.''

De mensen achter het aardwarmteproject konden, net als de Brielse wethouder André Schoon, gisteren niet reageren. Schoon heeft al diverse keren gezegd dat de Oude Goote aardgasvrij wordt. Derksen vindt dat een goed streven, maar 'de alternatieven zijn niet goed onderzocht'. Hij vermoedt dat Brielle met rijks- en provinciale subsidies het kostbare leidingenstelsel wil aanleggen naar de woonwijk, zodat die op aardwarmte kan draaien.

Bezwaar :

Voor de plannen moet de grondbestemming worden veranderd. Zodra de bestemmingsplanwijziging wordt gepubliceerd, tekent de Dorpsraad bezwaar aan. Dat gebeurt ook zodra de vergunning-aanvraag openbaar wordt gemaakt. Nu al probeert de Dorpsraad de inwoners van Vierpolders te mobiliseren. ,,We willen iedereen in de alert-stand krijgen'', zegt Derksen. ,,We gaan flyeren en beginnen een handtekeningenactie.

We proberen zo veel mogelijk mensen in de vergaderzaal te krijgen als over deze plannen wordt beslist.”

 

Binnenkort wordt er huis aan huis een flyer uitgereikt aan de inwoners van Vierpolders.

Over de start van een handtekeningactie alsmede over een te houden vergadering  van de Commissie Grondgebied zult u  via deze website op de hoogte worden gehouden.

Wij stellen het op prijs, als u uw reactie op dit artikel hieronder wilt achterlaten bij OPMERKINGEN. Vergeet niet uw naam en email adres achter te laten.