Bericht van Gemeente Brielle - 8 juli 2019.

L.S.

De afdeling BOR gaat 22 juli a.s. de Dorpsdijk in Vierpolders afsluiten voor het verkeer i.v.m. rioleringswerkzaamheden. Dit vindt plaats ter hoogte van no. 39 en wordt binnen één dag afgerond.

Omleidingen worden ter plaatse aangegeven, maar fietsers en voetgangers kunnen wel passeren.

Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Vierpolders.