• Postkantoor van Vierpolders

  • volkstuintjes

  • zicht van dorp

Namens de Stichting Dorpsraad Vierpolders welkom op de website

Wie zijn wij als Dorpsraad Vierpolders:

Voorzitter     : Leo den Hond 

Secretariaat  : deze functie is open

bestuurslid    : Wim Lobs

Veiligheid     :  Leo den Hond

Webbeheer   : Leo den Hond

                        Beste bewoners van Vierpolders 

We zijn inmiddels al weer meer dan 2 jaar verder , op het

Vierpolders is behoorlijk wat veranderd .

Het witte kerkje wat verkocht werd , en er kwam een nieuwe ondernemer in .

De nieuwbouw van de huizen in de sluystrt wat nu klaar is en bewoond .

Ook op veiligheid hebben we een hoop gesprekken met de Gemeente Brielle en met VVN gevoerd , er werden oplossingen aangebracht en er werd over de plannen gesproken .

We hebben op de dorpsdijk en de veckdijk en de dijckpotingen nu smily's geplaatst , we gingen er van uit dat we zo de snelheid er uit zouden halen op het dorp .

Dorpsdijk en de veckdijk is nog steeds niet vlekkeloos  , we waren de laatste 2 jaar ook steeds aan het proberen om het waterschap aan tafel te krijgen dit lukte steeds niet afwijzingen .

De dorpsraad en de gemeente kwamen weer in gesprek om verdere plannen te uitvoeren en er werd besloten door middel van een adviseur dat alles op de veckdijk en de dorpsdijk wat van rechts kwam voorrang heeft.

Ook hier zijn er mensen die daar geen gehoor aan geven , we zijn met de gemeente verder in overleg om te proberen om de snelheid toch omlaag te halen .

er is door de dorpsraad heel hard gewerkt om te luisteren naar de burger en proberen om te kijken of we samen de problemen konden oplossen.

En op de laatste bijeenkomst heeft wim lobs zich aangemeld om bij ons in het bestuur te komen , wij danken wim dat hij ons wil helpen .

Ook is martin lere samen met mevr. roskam van de gemeente naar de bijeenkomst van de provincie geweest omdat er sprake is van een windmolenpark aan de a 57 .

U ziet wij als dorpsraad zijn druk bezig voor u en samen met u.

 

 

 

 

Martin is op 12 mei toegetreden  als lid van de dorpsraad waardoor hij naar de gemeente toe in de toekomst ook in gesprek kan met b&w Brielle.

 

redactie@dorpsraadvierpolders.com

secretariaat@dorpsraadvierpolders.com

www.facebook.com/dorpsraadvierpolders

 

Update 2017

In ons bestuur is annemarie er mee gestopt door tijdgebrek , annemarie bedankt voor je inzet voor de dorpsraad .

Wij zijn dus nu op zoek naar iemand de taak van annemarie wil opvullen , weet u iemand die ons helen wil neem contact met ons op .

Ik ben bezig geweest om voor de school een aktie via tln en vvn een leuke leerzame aktie op te zetten .

de dode hoek van een vrachtwagen , doordat ons dorp veel te maken heeft met vrachtwagens en er hier veel kinderen op het dorp spelen en op de fiets rijden , wilde ik een tln en vvn vragen om hier akt de presence te geven en uitleg aan de kinderen geven en ook zien met eigen ogen vertellen is niet genoeg.

doordat er minder subsidie woprdt gegeven kwam vierpolders er jammer genoeg niet aan te pas ik ben nog bezig om verder te zoeken om ook hier wat mee te doen.

Zijn er eisen voor : ja het moet een bevoegd iemand zijn die deze cursus mag geven een vrachtwagen mag overal vandaan komenals deze terbeschikking wordt gesteld.

binnenkort meer hier over.

zoals u misschien heeft gezien is er op de hoek prinsenweg achterdijk een flinke kas verezen ik ga binnekort hier een stukje over schrijven over wat er komt en over de aan en afvoer van de produckten.

Namens de Dorpsraad Vierpolders

 

Het was weer een bewogen jaar waar we als dorpsraad veel werk hebben gehad , de laatste bijeenkomst was daar een voorbeeld van .

Wij hadden diverse mensen uitgenodigd en ook had het college van B & w toegezegd om aanwezig te zijn .

Ook was er na lang aandringen en veel vragen eindelijk iemand aanwezig van het waterschap hier is heel veel overleg geweest om dit zover te krijgen .

Ook kregen we er iemand in het bestuur bij wat voor ons de werkzaamheden een beetje kon verspreiden .

Wij gaan er in 2017 weer hard aan werken om voor iedereen te proberen het zo veel mogelijk naar de zin te maken dat wij de problemen een beetje kunnen oplossen.

 

wij hopen weer in 2017 op goede mederwerking van alle bewoners .

wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons in het bestuur willen helpen.

heeft u tijd of wilt u info mail dan .

namens de dorpsraad vierpolders een gezond 2017 .

Vierpolders

Binnekomst Vierpolders

Dorpshuis

Het nieuwe Dijckhuis

Kassengebied

Voorweg de binnekomst naar de kassen

Webdiginer maart 2014 :

martin Lere