Wijkschouw Vierpolders 2018

Wijkschouw Vierpolders  woensdag 28 Maart van 13:30 tot 15:30 uur.

Vertrek vanaf 't Dijckhuis .

 

De Dorpsraad Vierpolders loopt samen met de leden van het college van B&w , Wijkagent , jongerenwerk push , Woningcoporatie Vestia en diverse ambtenaren van de gemeente Brielle door Vierpolders voor een schouw van de leefomgeving .

hiernaast ziet u de route die gevolgd gaat worden.

Heeft u aandachtspunten ????

U kunt deze dan kenbaar maken Bij Leo Den Hond , Voorzitter van de Dorpsraad Vierpolders.

Per mail : dorpsraadvierpolders@gmail.com

www.dorpsraadvierpolders.com

 

De Dorpsraad Vierpolders is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

heeft u intresse om iets te betekenen voor u dorp ?

neem dan contact op met de voorzitter , Leo Den Hond via .

dorpsraadvierpolders@gmail.com

 

             Gemeente Brielle

Wilt u melding doen van schade of gebreken in de buitenruimte , of heeft u een klacht over de buitenruimte ?

vul dan een formulier in op de website van de Gemeente Brielle :  https://www.Brielle.nl

 

Heeft u opmerkingen of vragen aan de gemeente Brielle over deze wijkschouw ? neemt u dan contact op met :

Albert Boomgaardt

Beleidsmedewerker BOR van de gemeente Brielle 

telefoon 0181-471126

email : a.boomgaardt@brielle.nl

 

 

update februari 2018

Ik blijf het bestuur van de dorpsraad Vierpolders nog even steunen zolang ik op vierpolders woon .

Wij als dorpsraad zijn op zoek naar mensen die in het bestuur willen komen om onze belangen te behartigen van de vierpoldernaren.

Wie is er in de mogelijkheid om de website te beheren ik zal u daar in helpen hoe makkelijk het is , tijd die kunt u zelf indelen en in overleg met leo schrijft u een stukje op de website.

er staat deze week 19 februari tot 28 februari wat te doen op het dorp .

wegomlegging :

van 26 febr. tot 28 februari is de dijkpotingen vanaf de veckdijk tot aan de meeslaan afgesloten .

er wordt in deze periode een loze waterleiding weggehaald .

Op 22 februari zal de veckdijk t.h. van de voorweg afgesloten zijn .

om in het dorp te komen of het dorp uit te gaan moet u de route volgen uitgaande achterdijk , prinseweg , voorweg veckdijk dorp uit.

naar dorp toe veckdijk , voorweg , prinsenweg , achterdijk en dan dijckpotingen op dorp in.

 

update 1-10-2017

Geachte vierpoldernaren .

Ik ben als sinds 2013 bij de Dorpsraad Vierpolders in het bestuur aanwezig en zet mij in voor de veiligheid van vierpolders en ander nieuws wat belangrijk is voor Vierpolders.

Ik heb met het bestuur heel veel gespandeerd terwijl mij tijd bekrompen was het was rennen en vliegen om toch te doen wat ik wilden.

Ik ga van het bestuur en van het college van b & w  Brielle afscheid nemen , ik ga met ingang van 1-1-2018 mijn taken als bestuurslid veiligheid neerleggen .

De reden is dat ik met marianne ga verhuizen terug naar Rotterdam  ik heb een leuke tijd gehad op Vierpolders ik ben als bestuurslid flink bezig geweest met het college en met vvn en we hebben dingen gedaan dingen bereikt maar we zijn er nog niet .

Ik hoop dat het bestuur mijn taak verder uitwerkt en dat zij zich verder inzetten met de gemeente om de snelheid op Vierpolders aan te pakken.

Wat is er gebeurt sinds 2013 terugblik .

Doordat ik een grote mond over de problemen in vierpolders had waren er mensen die riepen kom dan in het bestuur en help dan.

zogezegd zo gedaan ik in het bestuur gestapt en alles op poten gezet  , het eerst wat er moest gebeuren was zorgen voor een website die up to date was .

de website gebouwd en laten zien aan bestuur en goedgekeurd  , nu nog de vierpoldernaren hier naar toe zien te krijgen .

Ok ik zet een facebook account op en voeg iedereen die een account heeft toe zo komen ze naar de website .

Met de gemeente in overleg over wat te doen over de veiligheid , vvn ingeschakelt en aan het werk gegaan.

op de veckdijk en dorpsdijk versmallingen aangelegd  , nut nee heeft niet echt geholpen wel iets maar niet genoeg .

toen iemand ingehuurd via vvn en onderzoek laten doen , de gemeente Brielle heeft ook iemand ingehuurd .

deze mensen hebben samen met de gemeente en dorpsraad een plan neergelegd , te duur en niet realiseerbaar en op de dorpsdijk het was te smal om uit te voeren.

toen kwam vvn met het plan zet smily's neer op 3 punten en kijk na 3 maanden naar het effect ,

er werd wel iets langzamer gereden maar nog niet genoeg we zijn aan denken en besprekingen geweest hoe verder .

Plan gemeente was laat ze 50 km. per uur rijden dan kan de politie handhaven , wij hebben dit afgekeurd niet toelaatbaar.

een onofhankelijke wegbeleider die in aanpassen van wegen bekwaam was gevraagd of hij eens wilden komen kijken .

hij heeft ons aanbod aangenomen en is samen met de gemeente aan het kijken geweest wat er kon worden veranderd .

na verloop van tijd kwam het in samenspraak met de gemeent en de dorpsraad tersprake laat alle verkeer van rechts voorrang krijgen dan haal je de snelheid er uit.

de gemeente Brielle heeft dit in werking gezet en na verloop procedure van bezwaren etc. was er niemand tegen en kwam het in het dorp , dat alle voertuigen in het dorp van recht voorrang hebben en moeten krijgen.

na verloop van tijd verdwenen de borden omdtat het nu toch wel te bgrijpen was dat rechts voorrang hebben dus niet , er was de nodige miscommunicatie mensen durfden niet door te rijden want er werd weer geen voorrang verleent.

Ik ben in de pen geklommen en heb het college van Brielle gevraagd om nieuwe borden op te hangen VERKEER VAN RECHTS HEEFT VOORRANG  deze borden hangen nu weer op en we hopen dat de ensen nu weer gaan nadenken.

ik ga de website overhandigen aan het bestuur van de dorpsraad vierpolders en hoop dat er iemand terug komt die de website kan updaten en het bestuur hier mee helpt.

Het is heel eenvoudig en als ik het heb uitgelegd is het een peuleschil .

meld u bij het bestuur van de dorpsraad Vierpolders als u deze taak op u wilt nemen , help het bestuur van de dorpsraad.

Ik wil iedereen waar ik mee gewerkt heb en die mij geholpen hebben heel erg bedanken ik heb een leuke tijd gehad en ik heb het met veel plezier gedaan.

Ik hoop in december op mijn laatse vergadering dat er veel mensen aanwezig zullen zijn en ook het college van b&w Brielle.

terugblik E.H.B.O jan toledo 1 december

Geacht bestuur Dorpsraad Vierpolders,

 

hartelijk dank dat wij donderdag j.l. een kleine presentatie konden

geven over de AED. Voor ons zijn zulke bijeenkomsten belangrijk omdat je in één keer

aan een grote groep de informatie kan uitdragen. Voor de komende jaren zou ik zeker organisaties uitnodigen,

die iets betekenen voor Vierpolders. (Denk aan brandweer, Politie, Stichting ’t Dijckhuis, lokale sportverenigingen.)

 

Bijgaand een klein verslag van de presentatie.

 

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar

apparaat waarmee je met behulp van 2 elektroden op de blote borstkas

een hartanalyse kan maken waarna de AED aangeeft wat de hulpverlener moet doen,

een schok geven of reanimeren.

De AED is slechts een onderdeel van het reanimatieprotocol. Door gebruik te maken van een AED

verhoog je de overlevingskansen bij mensen die een hartstilstand krijgen.

Gemeente Brielle is sinds augustus 2016 aangesloten op het burgerhulpsysteem Hartveilig Wonen.

Wanneer de 112-centralist vermoed dat het om een reanimatie gaat zal deze een ambulance sturen

en de aangemelde burgerhulpverlener die binnen een straal van 500-1000m wonen een bericht sturen

om naar het slachtoffer te gaan of een AED te halen op de aangegeven plaats. Reanimeren binnen 6 minuten

verhoogt de levenskans.

Om je te kunnen aanmelden voor dit systeem moet je een reanimatiecursus hebben gevolgd.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan van Toledo

Secretaris KNV EHBO afd. Brielle

t. 0181-410795 / 06-54942907

e. secretaris@ehbobrielle.nl

w. www.ehbobrielle.nl

donderdag 1 dec. dorpsraadbijeenkomst terugblik

Donderdag 1 december was een avond die ik niet snel zal vergeten , het was weer ouwerwets druk en er werden discussie's gevoerd en er werd uitleg gegeven .

wij waren al zo lang bezig om iemand van het waterschap aan tafel te krijgen en het werd steeds nee nee nee , maar een 2 weken voor dat deze avond zou plaatsvinden gebeurden er iets wat ik maar ook onze mensen van de dorpsraad niet zouden verwachten , een week er voor was er nog contact geweest door wim lobs en toen werd er weer nee gezegd .

Ik kreeg via twitter aan de stok en nodigde ze uit om mij te bellen om een discussie aan de gang te brengen , nou kom maar op als jullie durven.

die donderdag daar na werd ik promt gebeld door waterschap ik wist niet wat er gebeurde , een goed gesprek gehad en van het 1 kwam het andere punt .

vrijdag werd ik opeens gebeld door dhr. vermeulen beleidsmederwerker van het waterschap , en na een goed gesprek beloofe dhr. vermeulen dat hij aanwezig ging zijn .

Bij ons de dorpsraad klonk stilletje gejuig we hadden ze zo ver nu nog zien , op 1 december wie komt er binnen lopen dhr. vermeulen van het waterschap .

uitgelegd wat het waterschap doet en waar het beheer van het waterschap zit , en heeft ook geluisterd naar bepaalde punten die worden meegenomen op de vervolg gesprekken .

wij gaan samen met de gemeente vervolggesprekken voeren en kijken of we er uit kunnen komen.

Ook was de ehbo aanwezig  met de aed hier werd uitleg over gegeven , ook was het college van b&w aanwezig met burgemeester rensen .

ook werden er bloemen uitgedeeld door burgemeester rensen na het gesprek door leo .

ik wil iedereen die op deze avond aanwezig was bedanken , en vergeet u niet om ons te schrijven over de punten aar u mee zit zodat wij als dorpsraad dit mee kunnen nemen in onze gesprekken.

namens mij zelf heb ik dit geschreven omdat er zoveel werk door ons is verzet om dit voor elkaar te krijgen en ook zonder u zou deze avond er niet zijn geweest .

 

22 september 2016

Donderdag avond naar rotterdam groothandelsgebouw geweest voor een bijeenkomst over de windmolens die ze willen gaan plaatsten op de n 57  te weten op plaats 6 b en 6 a

Lokatie 6 a waar is dat :

lokatie 6 a is het stuk van net voor het viaduct van de groene kruisweg tot aan de afslag naar de eerste rotonde hellevoetsluis.

lokatie 6 b waar is dat :

lokatie 6 b is het stuk vanaf de harmsenbrug tot net voor het viaduct van de groene kruisweg .

om 19:00 uur begon de bijeenkomst en er was van de gemeente brielle en de dorpsraad ik martin aanwezig ook van oostvoorne van zwartewaal waren ze aanwezig .

Wij kregen eerst het voorwoord en moesten voorstellen wie we waren en waar we van waren.

we kregen diverse dingen en uitleg te zien waarom het zo goed is enwaarom het moet  , en waarom deze lokatie's waren gekozen.

later werden wij in groepen verdeeld naar lokatie want er was van de onderste helft zuid holland mensen die voor en tegen waren .

we werden dus ingedeeld op plaatsen waar wij voor streden , wij zaten dus in de groep van oostvoorne- brielle - haringvliet - hellevoet .

wij konden kenbaar maken waarom wij aanwezig waren en wat onze tegen en voor waren voor de windmolens .

er werd door de voorzitter van de groep over de mer rapport en te tegens waar we tegen op zagen en of we ideeen hadden .

Ik gaf aan dat we bang zijn voor slagschaduw , zichtbellemering , waardebepaling van onze huizen  en  planschade  en waarom de provincie zuid holland andere normen voor afstand houdt dan de regio noord holland .

zuidholland hanteert de 400 m afstand veiligheids norm en regio n.h heeft de norm 600 m. veiligheidsafstand.

Ook werd er gesproken over de geluidsnorm voor de dag en de nacht , overdag is de norm 47 dba en voor de nacht avond geld de norm 41 dba

over lokatie 6 a zijn de bewoners van vierpolders en zwartewaal niet gehoord , mijn vraag was waarom niet daar werd geen duidelijk antwoord over gegeven daar komen ze nog op terug .

Ik heb ook aangegeven dat wij als dorpsraad voor de bewoners vierpolders de lokatie 6 b beter zien zitten dan de lokatie 6a .

Ook hier stemden de gemeente brielle in mee en gaf hier een verduidelijking op waarom de gemeente het voor de bewoners van vierpolders beter vond om lokatie 6 a te schrappen en lokatie 6 b op te nemen als definietieve lokatie .

Ik als dorpsraadlid voor de bewoners vond dit mooi verwoord door de gemeente ambtenaar van brielle.

er is veel gecomuniceerd ook kwam er een klacht van mij en gemeente brielle omdat de nieuwe kaart ineens een verandering naar boven kwam waar niemand iets van wist alleen de provincie zuid holland en het onderzoekbureau .

de lokatie 8 die staat gepland tussen hellevoetsluis en zwatrewaal liggend aan paralel aan de n57 dit was op de oude kaart anders en kleiner , wat had het planbureau en z.h gedaan die hadden er een rechthoekig blok van gemaakt dus het was ineens groter dan het was  het park liep van hellevoet tot bijna in zwartewaal grens groene kruisweg.

De gemeente brielle en de dorpsraad vierpolders en de dorpsraad zwartewaal , hebben aangegeven dat deze plannen opnieuw moeten worden bekeken en het liefts terug zien gaan naar het oude ontwerp .

Dit word meegenomen door de provincie en komen ze op terug.

al bij al een verhelderend gesprek en dingen geleerd en er zijn bepaalde dingen waar nog over gaat worden gesproken ik blijf ook in contact met de gemeente om samen ons plan duidelijk te maken naar de provincie zuid holland.

na afloop heb ik nog met de medewerker van de gemeente brielle gesproken en gevraagd of ze intresse had om naar de bijeenkomst te komen die gepland staat en nog enige uitleg te geven over deze avond .

ze was eneorm gecharmeerd dat ik de uitnodiging deed en gaf aan dat ze zeker op deze avond met de andere ambtenaren van de gemeente brielle aanwezig wilden zijn.

Wij als dorpsraad hopen dan ook als de bijeenkomst word uitgeschreven dat wij dan ook in grote getale aanwezig zullen zijn .

Samen staan we sterk in vierpolders en het is nu ook zo dat de gemeente brielle naar ons als dorpsraad en bewoners luistert en met ons mee praat en zoekt naar oplossingen .

Ik ben blij dat ik een steentje kan bijdragen om samen met leo , annemarie , dhr lobs en ik martin om te proberen om een oplossing te vinden voor de problemen.

Wij als dorpsraad vierpolders hopen dat we u binnekort moegen begroeten in het dorpshuis.

Windenergie 2016 N57

Woensdag 10 augustus kreeg ik een mail .

deze wil ik met u delen dat u weet wat er gaat gebeuren en we gaan u op de hoogte houden.

Ook is er een bewoner die ons de dorpsraad hiervan op de hoogte stelden dat dit ging gebeuren , ik ga dan ook samen met hem hierover raporteren naar u over hoe en wat.

mocht u vragen hebben die u gesteld wil hebben op de bijeenkomst op 22 september geef dit dan door via de mail .

ik neem dit dan mee  op 22 september , ook zal de gemeente Brielle aanwezig zijn met een vertegenwoordiger.

 

Geachte meneer of mevrouw,

De provincie Zuid-Holland nodigt hierbij een vertegenwoordiger van uw organisatie uit voor een bijeenkomst over locaties voor windenergie in de voormalige Stadsregio Rotterdam.
De bijeenkomst is op donderdag 22 september 2016 in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 in Rotterdam en duurt van 19.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Wat is de aanleiding?
In de voormalige Stadsregio Rotterdam spraken de gemeenten, provincie Zuid-Holland en andere partijen af om minimaal 150 MW aan windenergie te realiseren in 2020. Dat is vastgelegd in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam 2012 en in de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie.

Bij de uitvoering van dit convenant is gebleken dat op een deel van de eerder aangewezen locaties minder turbines gerealiseerd kunnen worden dan gepland en de opgave niet gehaald wordt. Om de afgesproken opgave van 150 MW te halen zijn daarom aanvullende locaties nodig. In samenspraak met het gebied heeft de provincie een lijst gemaakt met potentiële locaties in de voormalige Stadsregio Rotterdam.

Om een zorgvuldige afweging te maken laat de provincie al deze locaties onderzoeken op geschiktheid voor windenergie. Hiervoor worden de effecten van windturbines op het milieu en de leefomgeving beschreven in een milieueffectrapport (planMER). Deze planMER is na de zomer 2016 in concept gereed.

Op basis van de onderzoeksresultaten zal de provincie een aantal scenario’s ontwikkelen om te komen tot een keuze voor een set locaties die geschikt is om de afgesproken opgave te halen. Dit zogeheten Voorkeurs Alternatief (VKA) vormt de basis voor de Ontwerp partiële herziening Visie Ruimte en Mobiliteit waarover Provinciale Staten volgend jaar beslissen.

Om belanghebbenden te betrekken bij dit proces heeft de provincie ondersteunend aan de formele ruimtelijke procedure een maatschappelijk spoor opgezet. Er is onder andere een klankbordgroep gestart waarin vertegenwoordigers van belanghebbenden organisaties deelnemen, zoals: gemeenten, de Coöperatieve Vereniging van Nederlandse duurzame burger-energieverenigingen (ReScoopNL) en de Vereniging van omwonenden van windenergie (NLVOW).

Voor wie is de bijeenkomst?

Over het concept planMER en concept VKA wil de provincie in gesprek met een bredere groep belanghebbenden. Daarom organiseert de provincie een brede klankbordgroep bijeenkomst waarvoor vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties uit de verschillende gebieden van de voormalige stadsregio Rotterdam worden uitgenodigd. U kunt hierbij denken aan ondernemersverenigingen, bewonersverenigingen, energiecoöperaties, actiegroepen en ontwikkelaars.

Om dit gesprek met de aanwezigen goed te kunnen voeren, is het aantal deelnemers beperkt. Deelname is alleen op uitnodiging van de provincie en uw organisatie kan 1 vertegenwoordiger afvaardigen. Medewerkers van de provincie Zuid-Holland, het onderzoeksbureau Pondera, DCMR en van verschillende gemeenten zullen aanwezig zijn. De avond staat onder leiding van de externe voorzitter van de klankbordgroep dhr. D. Louter.

Waar gaat de bijeenkomst over?
Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van het concept planMER gepresenteerd, is er gelegenheid om vragen te stellen en gaan we gebiedsgericht met aanwezigen in gesprek over de concept resultaten en de stand van zaken in de ontwikkeling van de scenario’s.

De bijeenkomst is ondersteunend aan het beleidsproces. Daarnaast staat voor begin 2017 de formele zienswijzeperiode op de ontwerp VRM gepland waarop iedereen een reactie kan indienen.

windmolen park n 57