Update mei 2019

Er is een nieuws mededeling op de website van de dorpsraad Vierpolders.

Houdt u brievenbus in de gaten u gaat hier over informatie krijgen door middel van een flyer.

de vraag van de organisatie mensen om hier op de website of mail te reageren.

 

terugblik E.H.B.O jan toledo 1 december

Geacht bestuur Dorpsraad Vierpolders,

 

hartelijk dank dat wij donderdag j.l. een kleine presentatie konden

geven over de AED. Voor ons zijn zulke bijeenkomsten belangrijk omdat je in één keer

aan een grote groep de informatie kan uitdragen. Voor de komende jaren zou ik zeker organisaties uitnodigen,

die iets betekenen voor Vierpolders. (Denk aan brandweer, Politie, Stichting ’t Dijckhuis, lokale sportverenigingen.)

 

Bijgaand een klein verslag van de presentatie.

 

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar

apparaat waarmee je met behulp van 2 elektroden op de blote borstkas

een hartanalyse kan maken waarna de AED aangeeft wat de hulpverlener moet doen,

een schok geven of reanimeren.

De AED is slechts een onderdeel van het reanimatieprotocol. Door gebruik te maken van een AED

verhoog je de overlevingskansen bij mensen die een hartstilstand krijgen.

Gemeente Brielle is sinds augustus 2016 aangesloten op het burgerhulpsysteem Hartveilig Wonen.

Wanneer de 112-centralist vermoed dat het om een reanimatie gaat zal deze een ambulance sturen

en de aangemelde burgerhulpverlener die binnen een straal van 500-1000m wonen een bericht sturen

om naar het slachtoffer te gaan of een AED te halen op de aangegeven plaats. Reanimeren binnen 6 minuten

verhoogt de levenskans.

Om je te kunnen aanmelden voor dit systeem moet je een reanimatiecursus hebben gevolgd.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan van Toledo

Secretaris KNV EHBO afd. Brielle

t. 0181-410795 / 06-54942907

e. secretaris@ehbobrielle.nl

w. www.ehbobrielle.nl

donderdag 1 dec. dorpsraadbijeenkomst terugblik

Donderdag 1 december was een avond die ik niet snel zal vergeten , het was weer ouwerwets druk en er werden discussie's gevoerd en er werd uitleg gegeven .

wij waren al zo lang bezig om iemand van het waterschap aan tafel te krijgen en het werd steeds nee nee nee , maar een 2 weken voor dat deze avond zou plaatsvinden gebeurden er iets wat ik maar ook onze mensen van de dorpsraad niet zouden verwachten , een week er voor was er nog contact geweest door wim lobs en toen werd er weer nee gezegd .

Ik kreeg via twitter aan de stok en nodigde ze uit om mij te bellen om een discussie aan de gang te brengen , nou kom maar op als jullie durven.

die donderdag daar na werd ik promt gebeld door waterschap ik wist niet wat er gebeurde , een goed gesprek gehad en van het 1 kwam het andere punt .

vrijdag werd ik opeens gebeld door dhr. vermeulen beleidsmederwerker van het waterschap , en na een goed gesprek beloofe dhr. vermeulen dat hij aanwezig ging zijn .

Bij ons de dorpsraad klonk stilletje gejuig we hadden ze zo ver nu nog zien , op 1 december wie komt er binnen lopen dhr. vermeulen van het waterschap .

uitgelegd wat het waterschap doet en waar het beheer van het waterschap zit , en heeft ook geluisterd naar bepaalde punten die worden meegenomen op de vervolg gesprekken .

wij gaan samen met de gemeente vervolggesprekken voeren en kijken of we er uit kunnen komen.

Ook was de ehbo aanwezig  met de aed hier werd uitleg over gegeven , ook was het college van b&w aanwezig met burgemeester rensen .

ook werden er bloemen uitgedeeld door burgemeester rensen na het gesprek door leo .

ik wil iedereen die op deze avond aanwezig was bedanken , en vergeet u niet om ons te schrijven over de punten aar u mee zit zodat wij als dorpsraad dit mee kunnen nemen in onze gesprekken.

namens mij zelf heb ik dit geschreven omdat er zoveel werk door ons is verzet om dit voor elkaar te krijgen en ook zonder u zou deze avond er niet zijn geweest .

 

22 september 2016

Donderdag avond naar rotterdam groothandelsgebouw geweest voor een bijeenkomst over de windmolens die ze willen gaan plaatsten op de n 57  te weten op plaats 6 b en 6 a

Lokatie 6 a waar is dat :

lokatie 6 a is het stuk van net voor het viaduct van de groene kruisweg tot aan de afslag naar de eerste rotonde hellevoetsluis.

lokatie 6 b waar is dat :

lokatie 6 b is het stuk vanaf de harmsenbrug tot net voor het viaduct van de groene kruisweg .

om 19:00 uur begon de bijeenkomst en er was van de gemeente brielle en de dorpsraad ik martin aanwezig ook van oostvoorne van zwartewaal waren ze aanwezig .

Wij kregen eerst het voorwoord en moesten voorstellen wie we waren en waar we van waren.

we kregen diverse dingen en uitleg te zien waarom het zo goed is enwaarom het moet  , en waarom deze lokatie's waren gekozen.

later werden wij in groepen verdeeld naar lokatie want er was van de onderste helft zuid holland mensen die voor en tegen waren .

we werden dus ingedeeld op plaatsen waar wij voor streden , wij zaten dus in de groep van oostvoorne- brielle - haringvliet - hellevoet .

wij konden kenbaar maken waarom wij aanwezig waren en wat onze tegen en voor waren voor de windmolens .

er werd door de voorzitter van de groep over de mer rapport en te tegens waar we tegen op zagen en of we ideeen hadden .

Ik gaf aan dat we bang zijn voor slagschaduw , zichtbellemering , waardebepaling van onze huizen  en  planschade  en waarom de provincie zuid holland andere normen voor afstand houdt dan de regio noord holland .

zuidholland hanteert de 400 m afstand veiligheids norm en regio n.h heeft de norm 600 m. veiligheidsafstand.

Ook werd er gesproken over de geluidsnorm voor de dag en de nacht , overdag is de norm 47 dba en voor de nacht avond geld de norm 41 dba

over lokatie 6 a zijn de bewoners van vierpolders en zwartewaal niet gehoord , mijn vraag was waarom niet daar werd geen duidelijk antwoord over gegeven daar komen ze nog op terug .

Ik heb ook aangegeven dat wij als dorpsraad voor de bewoners vierpolders de lokatie 6 b beter zien zitten dan de lokatie 6a .

Ook hier stemden de gemeente brielle in mee en gaf hier een verduidelijking op waarom de gemeente het voor de bewoners van vierpolders beter vond om lokatie 6 a te schrappen en lokatie 6 b op te nemen als definietieve lokatie .

Ik als dorpsraadlid voor de bewoners vond dit mooi verwoord door de gemeente ambtenaar van brielle.

er is veel gecomuniceerd ook kwam er een klacht van mij en gemeente brielle omdat de nieuwe kaart ineens een verandering naar boven kwam waar niemand iets van wist alleen de provincie zuid holland en het onderzoekbureau .

de lokatie 8 die staat gepland tussen hellevoetsluis en zwatrewaal liggend aan paralel aan de n57 dit was op de oude kaart anders en kleiner , wat had het planbureau en z.h gedaan die hadden er een rechthoekig blok van gemaakt dus het was ineens groter dan het was  het park liep van hellevoet tot bijna in zwartewaal grens groene kruisweg.

De gemeente brielle en de dorpsraad vierpolders en de dorpsraad zwartewaal , hebben aangegeven dat deze plannen opnieuw moeten worden bekeken en het liefts terug zien gaan naar het oude ontwerp .

Dit word meegenomen door de provincie en komen ze op terug.

al bij al een verhelderend gesprek en dingen geleerd en er zijn bepaalde dingen waar nog over gaat worden gesproken ik blijf ook in contact met de gemeente om samen ons plan duidelijk te maken naar de provincie zuid holland.

na afloop heb ik nog met de medewerker van de gemeente brielle gesproken en gevraagd of ze intresse had om naar de bijeenkomst te komen die gepland staat en nog enige uitleg te geven over deze avond .

ze was eneorm gecharmeerd dat ik de uitnodiging deed en gaf aan dat ze zeker op deze avond met de andere ambtenaren van de gemeente brielle aanwezig wilden zijn.

Wij als dorpsraad hopen dan ook als de bijeenkomst word uitgeschreven dat wij dan ook in grote getale aanwezig zullen zijn .

Samen staan we sterk in vierpolders en het is nu ook zo dat de gemeente brielle naar ons als dorpsraad en bewoners luistert en met ons mee praat en zoekt naar oplossingen .

Ik ben blij dat ik een steentje kan bijdragen om samen met leo , annemarie , dhr lobs en ik martin om te proberen om een oplossing te vinden voor de problemen.

Wij als dorpsraad vierpolders hopen dat we u binnekort moegen begroeten in het dorpshuis.

windmolen park n 57